.

Používanie luku - Návod a bezpečnostné pokyny

Montážny návod

 1. Rozlišujte horné a spodné rameno – spodné rameno zobrazuje údaje o dĺžke a sile náťahu luku).
 2. Vložte ramená do puzdier, zlaďte ich s kolíkmi, pričom ich pripevnite skrutkami. [1]

Natiahnutie tetivy na luk

Odporúča sa vždy používať naťahovač tetivy. Pri použití naťahovača tetiva nasledujte inštrukcie priložené k naťahovaču (Príklad [2] a [3]).

V prípade, že nepoužívate naťahovač tetivy, postupujte podľa nasledujúceho postupu:

 1. Nasaďte očko tetivy na úchyt spodného ramena (POZOR! Pri reflexných lukoch sa Vám môže zdať, že tetivu napínate naopak, no v ich prípade sa ramená po správnom napnutí prehnú do správneho smeru – tetiva MUSÍ zapadnúť do vyrezaných osí na oboch ramenách. Avšak dávajte pozor na vykrútenie ramena!).
 2. Luk oprite o zem spodným ramenom, postavte sa na ľavú nohu, pravou „prekročte“ luk – tak, aby sa madlo opieralo o zadnú časť stehna pravej nohy a aby sa koniec spodného ramena zasekol za ľavý členok.
 3. Luk uchopte za hornú časť ramena a ohnite tak, aby dochádzalo k rovnomernému ohýbaniu luku a nasaďte druhé očko tetivy na úchyt tetivy horného ramena.
 4. Po nasadení „vykročte“ z luku a skontrolujte, či je tetiva správne nasadená na oboch úchytoch tetivy. Tetivu narovnajte, aby prechádzala stredom ramien luku.

Teraz máte zmontovaný luk.

Mali by ste dať dolu tetivu a rozmontovať luk po každom použití. Váš luk skladujte na suchom, chladnom mieste, a zabráňte príliš dlhému vystavovaniu priamemu slnku a vlhku.

Streľba[4]

Strelec stojí kolmo k terču, palce sa dotýkajú imaginárnej čiary vedúcej kolmo od terča, nohy má rozkročené na šírku ramien, váha prenesená na päty. Šíp je položený na základke.[5]

Natiahnutie luku

Umiestnite prsty na tetivu, pričom šíp vložte medzi ukazovák a prostredník (alebo tri prsty pod šíp – podľa štýlu streľby). Držte tetivu počas napínania [6]. Neťahajte lakťami, ale ramenami – svalmi na chrbte, pričom sa uistite, že ramená luku zostávajú poriadne napnuté smerom do terča bez bolesti svalov [7]. Ukazovák tuky, ktorá napína tetivu umiestnite pod bradu (k lícnej kosti – podľa štýlu streľby), tak, že tetiva sa dotýka Vášho nosa a pier [8]. Bradu, ruku, ktorá drží madlo a vystretý zarovnaný lakeť držte v tejto polohe pre zaistenie dobrej stability.

Mierenie [9]

Pravoruký strelec mieri na terč pravým okom cez zameriavač.

Vypustenie a zasiahnutie [10]

Tetiva sa dotýka Vášho nosa a pier. Prsty, ktoré držia tetivu, pomaly vystierajte na zaistenie výstrelu a vypustenie tetivy. Celé telo by po vypustení malo zostať v rovnakej pozícii. Nemeňte pozíciu Vášho tela po streľbe. Všetko okrem ruky, ktorá strieľa, musí zostať nehybné.

Všeobecné bezpečnostné pokyny k lukostreľbe

 1. Nikdy nemierte na človeka!!!
 2. Nikdy nestrieľajte šípom priamo do vzduchu / oblohy. Hrozí nebezpečenstvo zásahu inej alebo Vašej osoby.
 3. Nikdy nestrieľajte na takú vzdialenosť, v ktorej neviete určiť, kam šíp zaletí.  Hrozí nebezpečenstvo zásahu inej alebo Vašej osoby.
 4. Lukostrelecké potreby používajte iba v priestoroch na to určených – indoor / outdoor terčové strelnice pre lukostreľbu. Terče by mali byť zaistené tak, aby sa zabránilo akýmkoľvek zraneniam. Umožnite, aby aspoň 18-20m za terčami a 30 stupňový „bezpečnostný kútik“ na každej strane streleckej čiary. Pokúste sa umiestniť terče pred kopec alebo stúpajúci terén.
 5. V priestorovej alebo 3D lukostreľbe sa uistite, že nasledujete vyznačenú a určenú trasu a choďte iba v smere, v ktorom sú rozmiestnené terče počas streľby. Kráčanie naspäť alebo cez neoznačené územia Vás môže dostať do cesty letiaceho šípu, čo môže spôsobiť ťažké zranenie.
 6. Nestrieľajte so širokými / loveckými šípmi do štandardných terčov. Zadovážte si nastavenie týchto hrotov na takúto streľbu.
 7. Starostlivo skontrolujte luk a jeho časti pred streľbou, prípadne ho dajte skontrolovať odborníkom.
 8. Starostlivo skontrolujte stav Vašej tetivy. Pri použití poškodenej tetivy môže dôjsť k poškodeniu celého luku. Je lacnejšie zadovážiť si novú tetivu ako celý luk.
 9. Nenapínajte luk ďalej ako je dĺžka šípu, ktorý je na ňu určený. Pretiahnutie luku môže spôsobiť jeho zlomenie a zranenie strelca. Hovorí sa, že naplno natiahnutý luk je na 7/8 zlomený!
 10. Nenaťahujte luk bez vhodného šípu a najmä nevypúšťajte tetivu naprázdno – bez výstrelu šípu! Tzv. „strieľanie nasucho“ môže poškodiť luk.
 11. Jediné bezpečné miesto na strelnici je ZA streleckou líniou. Nikdy nestrieľajte z luku pokiaľ nemáte istotu, že v terčovej oblasti (za alebo pred) sa nenachádza žiadna osoba! A naopak, nikdy nestojte v terčovej oblasti (za alebo pred) počas streľby, aj v prípade, že nie ste na jednej strane so strelcom.
 12. Čakajte na verbálne povolenie alebo zákaz trénera pred začatím streľby.
 13. Šípy by mali byť zastoknuté v tetive iba na streleckej čiare a smerovať by mali do smeru terča.
 14. Po Vašej streľbe musíte počkať na hlasné slovné povolenie trénera pre povolenie na zozbieranie šípov.
 15. Smerom k terčom nebežte, choďte normálnym krokom. Majte na pamäti, že šípy trčia z terčov a môžu spôsobiť zranenie.
 16. Pri vyťahovaní šípov z terčov sa postavte bokom a uistite sa, že nik za Vami nestojí.
 17. Ak lukostrelci strieľajú na rôzne vzdialenosti, rozmiestnené musia byť terče, nie ľudia – platí pravidlo o streleckej línii a zákaze státia pred ňou počas strieľania.
 18. Ak používate lovecké hroty, uistite sa, že sú v čase nepoužívania adekvátne zakryté. K loveckým hrotom pristupujte rovnako opatrne ako k žiletke.

Likvidácia produktu

Pre likvidáciu produktu použite bežné zberne odpadkov alebo produkt dajte do odpadkového koša. V žiadnom prípade nevyhadzujte produkt do prírodného prostredia.

 

Potenciálne nebezpečné časti: žiadna z častí luku, ktorá sa nachádza v tomto produkte, nie je klasifikovaná ako nebezpečná k ľuďom (či už v priamom kontakte alebo inhalačne).

Podobné / súvisiace

LUKOSTREĽBA jej história a význam

Lukostreľba je tradičný šport, ktorý vznikol z praktického loveckého a vojenského umenia. Jeho tradícia je stará desiatky tisíc rokov. Vďaka tomuto športu si aj hyperaktívne deti či dospelí trénujú koncentráciu a trpezlivosť, taktické myslenie ako aj priestorovú predstavivosť.

AKO SI VYBRAŤ LUK PRE ZAČIATOČNÍKA ?

Lukostreľba je nádherný šport s dlhou tradíciou. V mnohých mestách vznikajú lukostrelecké kluby, či krúžky na školách, ktoré sa venujú streľbe z luku. Samozrejmou otázkou je, ako si správne vybrať luk šitý na mieru.

Postup výberu toho pravého luku pre konkrétnu osobu sa Vám pokúsime priblížiť pomocou tohto článku. Každý človek má iné vlastnosti - či už hovoríme o výške, váhe, kondícii a podobne. Okrem toho je tiež rozdiel, či luk budete používať na pravidelných tréningoch alebo len tak rekreačne raz za čas s účelom dostreliť čo najďalej. Zameriame sa však na začiatočníkov, ktorí si vyberajú svoj prvý luk a chcú strieľať pravidelne.

POĽOVNÍCTVO A ODDYCH / INCHEBA EXPO ARÉNA / Bratislava / 2015

Naša spoločnosť LUSIEN sa rok čo rok mení a rastie.

Výstava RYBÁRTSVO A POĽOVNÍCTVO 2015 Nitra - Agrokomplex

V našej spoločnosti teraz máme pestré a rušné obdobie. Máme za sebou ďalšiu mega-úspešnú akciu, tentokrát v Nitre. Výstava sa volala Rybárstvo a poľovníctvo 2015 a konala sa v dňoch 25.3.-28.3.2015.

Natura Viva 2015 / 19.5. – 24.5. 2015 / Lysá nad Labem / POĽOVNÍCTVO , RYBÁRSTVO , VČELÁRSTVO , ...

AKCIA sa UŽ SKONČILA !

 

Srdečne Vás pozývame na každoročnú odbornú výstavu Natura Viva, ktorá sa uskutoční v dňoch 19.5. – 24.5. 2015 v priestoroch Výstaviska Lysá nad Labem.

Aj spoločnosť Lusien bude jedným z vystavovateľov tohto podujatia. Nájdete nás vo vonkajších priestoroch (blízko pódia, resp. vedľa Myslivecké restaurace), kde Vám predstavíme naše produkty. Budeme vystavovať čistenia na zbrane, nože, poľovnícke a strelecké doplnky, outdoor topánky a doplnky, termo prádlo, produkty z lukostreľby s možnosťou vyskúšať si streľbu z luku.

Otváracia doba výstavy jenasledovná: Utorok - Nedeľa 9,00 - 17,00 hod.

Tešíme sa na Vašu návštevu!   S pozdravom Team Lusien.